Adwokat Iga Staniuk – Rabenda, jest absolwentką studiów dziennych na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Prawa i Dyplomacji w Gdyni. W latach 2016-2019 odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku. Po złożeniu egzaminu adwokackiego została wpisana na listę adwokatów Pomorskiej Izby Adwokackiej.  

Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień części ogólnej. Przedmiotem jej zainteresowań jest również prawo rodzinne i opiekuńcze, ochrona danych osobowych oraz zagadnienia z zakresu prawa karnego. Jest autorem publikacji z zakresu prawa karnego zamieszczonych w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu ogólnopolskim.

Posiada doświadczenie w zakresie pomocy prawnej udzielanej w sprawach karnych, administracyjnych a także cywilnych ze szczególnym uwzględnieniem spraw spadkowych i rodzinnych, w tym rozwodów.

Obecnie doktorantka na Uniwersytecie Gdańskim. Rozprawa doktorska dotyczy prywatyzacji więziennictwa w Polsce na tle doświadczeń Stanów Zjednoczonych. Swoje doświadczenie w tym zakresie zdobywała pracując w Country Court in Rochester, gdzie jej mentorem  był sędzia Joseph Valentino.

Jest wpisana na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Słupsku.