• odszkodowania osobowe za poniesione koszty leczenia, pogorszenie się sytuacji rodzinnej, niezdolności do pracy
  • odszkodowania majątkowe, w tym z OC sprawcy, Autocasco
  • zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej